درباره ما

قوانین سایت

1- در صورت خريد و كسر مبلغ از حساب خريدار، به هر دليلي امكان دريافت محصول براي خريدار ميسر نشد مشخصات اکانت خريداري شده بعد از تاييد پرداخت به شماره همراه و ايميل ثبت شده توسط خريدار ارسال مي گردد

2- مسئوليت وارد كردن صحيح شماره همراه و ايميل بعهده خريدار مي باشد

3- در موارد خريد نا موفق در صورت كسر مبلغ از حساب و همچنين عدم واريز به حساب فروشنده حداكثر تا 72 ساعت مبلغ به حساب خريدار از طريق شبكه بانكي برگشت داده مي شود لازم به ذكر است برگشت اين مبالغ به صورت خودكار توسط شبكه بانكي صورت مي پذيرد و از طرف سايت هيچگونه عملياتي در اين خصوص (با توجه به عدم واريز به حساب فروشنده) انجام نمي پذيرد